Home » Hosting giá rẻ

Hosting giá rẻ

  AC1

  20,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 1.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 1
  • Databases : 2
  • Email : 2
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 6 tháng : 120k
  • Phí 12 tháng : 240k
  • Phí 24 tháng : 480k
  • Phí 36 tháng : 720k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC3

  30,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 3.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 2
  • Databases : 3
  • Email : 3
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 6 tháng : 180k
  • Phí 12 tháng : 360k
  • Phí 24 tháng : 720k
  • Phí 36 tháng : 1.080k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC5

  40,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 5.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 3
  • Databases : 4
  • Email : 4
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 6 tháng : 240k
  • Phí 12 tháng : 480k
  • Phí 24 tháng : 960k
  • Phí 36 tháng : 1.440k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC7

  50,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 7.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 4
  • Databases : 5
  • Email: 5
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 6 tháng : 300k
  • Phí 12 tháng : 600k
  • Phí 24 tháng : 1.200k
  • Phí 36 tháng : 1.800k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA