Home » Hosting giá rẻ

Hosting giá rẻ

  AC01

  10,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ | Hosting Xenforo | WordPress

  • Dung lượng : 1.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 1
  • Databases : 2
  • Email : 2
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 3 tháng : 30k
  • Phí 6 tháng : 60k
  • Phí 12 tháng : 120k
  • Phí 24 tháng : 240k
  • Phí 36 tháng : 360k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC03

  25,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ | Hosting Xenforo | WordPress

  • Dung lượng : 3.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 2
  • Databases : 3
  • Email : 3
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 3 tháng : 75k
  • Phí 6 tháng : 150k
  • Phí 12 tháng : 300k
  • Phí 24 tháng : 600k
  • Phí 36 tháng : 900k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC05

  40,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ | Hosting Xenforo | WordPress

  • Dung lượng : 5.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 3
  • Databases : 4
  • Email : 4
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 3 tháng : 120k
  • Phí 6 tháng : 240k
  • Phí 12 tháng : 480k
  • Phí 24 tháng : 960k
  • Phí 36 tháng : 1.440k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC07

  50,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ | Hosting Xenforo | WordPress

  • Dung lượng : 7.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 4
  • Databases : 5
  • Email: 5
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 3 tháng : 150k
  • Phí 6 tháng : 300k
  • Phí 12 tháng : 600k
  • Phí 24 tháng : 1.200k
  • Phí 36 tháng : 1.800k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC09

  60,000đ/tháng

  Airhost.vn | Hosting giá rẻ | Hosting cá nhân

  • Dung lượng : 9.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 5
  • Databases : 6
  • Email : 6
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 3 tháng: 180k
  • Phí 6 tháng: 360k
  • Phí 12 tháng: 720k
  • Phí 24 tháng: 1.440k
  • Phí 36 tháng : 2.160k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AC12

  100,000đ/tháng

  Airhost.vn | Hosting giá rẻ | Hosting cá nhân

  • Dung lượng : 12.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 6
  • Databases : 7
  • Email : 7
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 3 tháng: 300k
  • Phí 6 tháng: 600k
  • Phí 12 tháng: 1.200k
  • Phí 24 tháng: 2.400k
  • Phí 36 tháng : 3.600k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA