fbpx
  • Tên miền Việt Nam

  • Tên miền quốc tế

Loại tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Transfer về AirHost
.vn 350.000 480.000 480.000
.com.vn 350.000 350.000 350.000
.net.vn 350.000 350.000 350.000
.biz.vn 350.000 350.000 350.000
.info.vn 200.000 200.000 200.000
.edu.vn 200.000 200.000 200.000
.gov.vn (tổ chức) 200.000 200.000 200.000
.org.vn (tổ chức) 200.000 200.000 200.000
.ac.vn 200.000 200.000 200.000
.pro.vn 200.000 200.000 200.000
.health.vn 200.000 200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000 30.000

Tên miền địa giới hành chính .vn

(Ví dụ: hanoi.vn,bacgiang.vn,…)

200.000 200.000 200.000
Loại tên miền Phí cài đặt Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm Transfer về AirHost
.com, .net Miễn phí 250.000 250.000 250.000
.ws | .us Miễn phí 250.000 250.000 450.000
.org Miễn phí 250.000 250.000 250.000
.info Miễn phí 250.000 250.000 250.000
.biz Miễn phí 250.000 250.000 370.000
.cc Miễn phí 700.000 700.000 700.000
.asia Miễn phí 490.000 490.000 490.000
.me Miễn phí 860.000 860.000 860.000
.tel Miễn phí 510.000 510.000 510.000
.name Miễn phí 300.000 300.000 300.000
.tv Miễn phí 800.000 800.000 800.000
.mobi Miễn phí 460.000 460.000 300.000
.mn Miễn phí 930.000 930.000 930.000
.in Miễn phí 300.000 300.000 300.000
.co.in Miễn phí 300.000 300.000 300.000
.co Miễn phí 660.000 660.000 660.000
.co.uk Miễn phí 180.000 180.000 180.000
.com.co Miễn phí 380.000 380.000 380.000
.net.co Miễn phí 380.000 380.000 380.000
.pro Miễn phí 350.000 350.000 350.000
.xxx Miễn phí 2.500.000 2.500.000 2.500.000
.XYZ Miễn phí 380.000 380.000 380.000
.HOST Miễn phí 1.850.000 1.850.000 1.850.000
.SITE Miễn phí 620.000 620.000 620.000
.TECH Miễn phí 950.000 950.000 950.000
.WEBSITE Miễn phí 500.000 500.000 500.000
.BLACK Miễn phí 900.000 900.000 900.000
.VIP Miễn phí 380.000 380.000 380.000
.MEN Miễn phí 630.000 630.000 630.000
.LIVE Miễn phí 580.000 580.000 580.000
.CLUB Miễn phí 380.000 380.000 380.000
.DE Miễn phí 250.000 250.000 250.000

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%