Home » Đăng Ký SSL

Đăng Ký SSL

  A1-SSL

  25,000đ/tháng

  A1 - SSL giá rẻ phù hợp với các website phổ thông, website tin tức hoặc bán hàng

  • 01 Domain được bảo mật
  • 128/256bit Độ mạnh mã hóa
  • Doanh nghiệp Chứng thực
  • $250,000 Bảo hiểm
  • Thanh địa chỉ xanh
  • Hỗ trợ www
  • Trust tất cả trình duyệt

  ĐẶT MUA

  A2-SSL

  350,000đ/tháng

  A2-SSL phù hợp với các website sử dụng nhiều subdomain và cần bảo mật chúng

  • 01 Domain được bảo mật
  • 128/256bit Độ mạnh mã hóa
  • Doanh nghiệp Chứng thực
  • $250,000 Bảo hiểm
  • Thanh địa chỉ xanh
  • Hỗ trợ www
  • Trust tất cả trình duyệt

  ĐẶT MUA

  A3-SSL

  650,000đ/tháng

  A3 - SSL phù hợp với website doanh nghiệp, TMDT. Thanh địa chỉ sẽ màu xanh tăng độ tin tưởng của website

  • GeoTrust TrueBusinessID EV
  • 01 Domain được bảo mật
  • 128/256bit Độ mạnh mã hóa
  • Doanh nghiệp Chứng thực
  • $250,000 Bảo hiểm
  • Thanh địa chỉ xanh
  • Hỗ trợ www
  • Truyền tải nhanh
  • Trust tất cả trình duyệt

  ĐẶT MUA