Home » Hosting SEO

Hosting SEO

  AS1

  200,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress
  Hosting cho SEOER

  • Dung lượng : 3.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : Unlimited
  • Sub domain : Unlimited
  • Databases : Unlimited
  • Email : Unlimited
  • FTP : Unlimited
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 2.400k
  • Phí 24 tháng : 4.800k
  • Phí 36 tháng : 7.200k
  • VAT : 10%
  • 1 IP riêng : 150k/tháng

  ĐẶT MUA

  AS2

  300,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress
  Hosting cho SEOER

  • Dung lượng : 5.0GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : Unlimited
  • Sub domain : Unlimited
  • Databases : Unlimited
  • Email : Unlimited
  • FTP : Unlimited
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 3.000k
  • Phí 24 tháng : 6.000k
  • Phí 36 tháng : 9.000k
  • VAT : 10%
  • 1 IP riêng : 150k/tháng

  ĐẶT MUA

  AS3

  400,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress
  Hosting cho SEOER

  • Dung lượng : 7.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : Unlimited
  • Sub domain : Unlimited
  • Databases : Unlimited
  • Email : Unlimited
  • FTP : Unlimited
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 4.200k
  • Phí 24 tháng : 8.400k
  • Phí 36 tháng : 12.600k
  • VAT : 10%
  • 1 IP riêng : 150k/tháng

  ĐẶT MUA

  AS4

  600,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress
  Hosting cho SEOER

  • Dung lượng : 10.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : Unlimited
  • Sub domain : Unlimited
  • Databases : Unlimited
  • Email : Unlimited
  • FTP : Unlimited
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 6.000k
  • Phí 24 tháng : 12.000k
  • Phí 36 tháng : 18.000k
  • VAT : 10%
  • 1 IP riêng : 150k/tháng

  ĐẶT MUA