Home » Hosting Doanh Nghiệp

Hosting Doanh Nghiệp

  AD10

  150,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 10.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 1
  • Sub domain : 10
  • Databases : 10
  • Email : 10
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 1.800k
  • Phí 24 tháng : 3.600k
  • Phí 36 tháng : 5.400k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AD20

  250,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 20.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 1
  • Sub domain : 20
  • Databases : 20
  • Email : 20
  • FTP : 2
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng: 3.000k
  • Phí 24 tháng: 6.000k
  • Phí 36 tháng : 9.000k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AD30

  350,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 30.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 1
  • Sub domain : 30
  • Databases : 30
  • Email : 30
  • FTP : 3
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 4.200k
  • Phí 24 tháng : 8.400k
  • Phí 36 tháng : 12.600k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AD40

  450,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 40.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 1
  • Sub domain : 40
  • Databases : 40
  • Email : 40
  • FTP : 4
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 5.400k
  • Phí 24 tháng : 10.800k
  • Phí 36 tháng : 16.200k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA