Home » Hosting Doanh Nghiệp

Hosting Doanh Nghiệp

  AD1

  150,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 3.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 2
  • Sub domain : 5
  • Databases : 10
  • Email : 5
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 1.800k
  • Phí 24 tháng : 3.600k
  • Phí 36 tháng : 5.400k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AD2

  250,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 5.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 2
  • Sub domain : 5
  • Databases : 10
  • Email : 5
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng: 3.000k
  • Phí 24 tháng: 6.000k
  • Phí 36 tháng : 9.000k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AD3

  350,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 7.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 3
  • Sub domain : 15
  • Databases : 20
  • Email : 10
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 4.200k
  • Phí 24 tháng : 8.400k
  • Phí 36 tháng : 12.600k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA

  AD4

  450,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 10.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Addon domain : 3
  • Sub domain : 15
  • Databases : 20
  • Email : 10
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 12 tháng : 5.400k
  • Phí 24 tháng : 10.800k
  • Phí 36 tháng : 16.200k
  • % VAT: 10%

  ĐẶT MUA