Home » Hosting giá rẻ

Hosting giá rẻ

  AH1

  25,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 500MB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 1
  • Addon domain: 0
  • Databases : 2
  • Email : 2
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 6 tháng : 150k
  • Phí 12 tháng : 280k
  • Phí 24 tháng : 550k
  • Phí 36 tháng : 800k
  • Giá trên chưa tính 10%VAT

  ĐẶT MUA

  AH2

  35,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 1.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 2
  • Addon domain: 0
  • Databases : 3
  • Email : 3
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 6 tháng : 210k
  • Phí 12 tháng : 400k
  • Phí 24 tháng : 790k
  • Phí 36 tháng : 1.160k
  • Giá trên chưa tính 10%VAT

  ĐẶT MUA

  AH3

  60,000đ/tháng

  Hosting giá rẻ
  Hosting Xenforo
  Hosting WordPress

  • Dung lượng : 2.0 GB
  • Băng thông : Unlimited
  • Sub domain : 3
  • Addon domain: 1
  • Databases : 4
  • Email : 4
  • FTP : 1
  • Server : VDC2/Viettel/IDC
  • Giao diện : cPanel
  • Tự động backup : Có
  • Chống DDOS : Có
  • Phí 6 tháng : 360k
  • Phí 12 tháng : 700k
  • Phí 24 tháng : 1.390k
  • Phí 36 tháng : 2.060k
  • Giá trên chưa tính 10%VAT

  ĐẶT MUA