• Hotline
    0981 06 08 08
  • Địa chỉ
    43 - Đường số 2 - Tân Đông Hiệp - Dĩ An - BD
  • Giờ làm việc
    Thứ 2 - Thứ 7 (7h00 - 20h00)

Các văn bản chính sách, quy định của tên miền

Ngày: 05/01/2018

Các văn bản chính sách, quy định của tên miền

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Click
16/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/06/2016 Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Click
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch 08/06/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Click
05/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/01/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Click
189/2010/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 24/11/2010 Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam Click
(hết hiệu lực và thay thế
208/2016/TT-BTC)
4544/BTC-CST Bộ Tài chính Công văn 03/04/2007 Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý Click
38/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 01/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Click
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Click
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Click
Công văn số 350/TCT-CS Bộ Tài chính Công văn 02/02/2015 Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng
Công văn số 784/TCT-TNCN 09/03/2017
Translate »