Home » Hướng dẫn cách điều hướng thành viên bị cấm sang trang khác trong XenForo

Hướng dẫn cách điều hướng thành viên bị cấm sang trang khác trong XenForo

Hướng dẫn cách điều hướng thành viên bị cấm sang trang khác trong XenForo

Thủ thuật nhỏ này sẽ giúp bạn chuyển hướng thành viên bị cấm (banned) vào forum. Tức là nếu thành viên nào bị cấm và vào forum của bạn thì sẽ tự động được chuyển sang 1 đường dẫn khác (url khác) mà bạn chọn, cũng có thể là 1 bài viết “Nội quy của diễn đàn”.

Vào header và chèn đoạn code dưới đây lên trên cùng

<ifcondition="$bbuserinfo['userid'] == X"><metaHTTP-EQUIV="REFRESH"content="0; url=http://vnxf.vn"></if>

Thay X bằng ID của nhóm thành viên bị cấm. Và thay đường dẫn khác mà bạn muốn.
Chúc các bạn thành công!

Xếp hạng bài viết