Home » Hướng dẫn hạn chế nick thành viên đăng ký sử dụng các ký tự đặc biệt trong Xenforo

Hướng dẫn hạn chế nick thành viên đăng ký sử dụng các ký tự đặc biệt trong Xenforo

Hướng dẫn hạn chế nick thành viên đăng ký sử dụng các ký tự đặc biệt trong Xenforo

Đây là cách để các quản trị viên xenforo hạn chế việc đăng ký thành viên có dấu và dấu cách trong xenforo

Cách làm :

Vào CP -> Option -> User Registration -> Kéo xuống tìm đoạn User Name Match Regular Expression: điền vào đoạn code này:

^([a-zA-Z0-9\.\-_?@]+)$

Vậy là xong.

Chúc các bạn thành công.

Xếp hạng bài viết