Home » Hướng dẫn xóa Forum software by XenForo™ ©2010-2015 XenForo Ltd.

Hướng dẫn xóa Forum software by XenForo™ ©2010-2015 XenForo Ltd.

Hosting giá rẻ xin hướng dẫn các bạn xóa dòng chữ “Forum software by XenForo™ ©2010-2015 XenForo Ltd.”,

Nếu nói về lý thì chúng ta là người dùng nên tôn trọng quyền tác giả, người đã viết ra mã nguồn xenforo cho chúng ta dùng. Nhưng với những lý do gì đó các bạn không thích các bạn cũng có thể chỉnh sửa theo ý mình cho hợp lý với forum của mỗi người.

Cách làm như sau: Vào ACP > Appearance > Template > vào template Footer
Sau đó tìm:

<div id="copyright">{xen:helper copyright} {xen:phrase extra_copyright}</div>  

Và thay thế bằng:

<div id="copyright"><a href="http://vnxf.vn" class="concealed">Cộng Đồng Xenforo Việt Nam&trade; <span>&copy;2015.</span></a> </div>copyright

Chúc thành công.


			
Hướng dẫn xóa Forum software by XenForo™ ©2010-2015 XenForo Ltd.
5 (100%) 3 votes