Home » VPS Linux | VPS Windows

VPS Linux | VPS Windows

  VPS A1

  250,000đ/tháng

  VPS giá rẻ | VPS Linux

  • CPU: 1 Cores
  • RAM: 2GB+1GB (KM)
  • HDD: 25GB SSD
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin
  • Phí 03 tháng : 735k
  • Phí 06 tháng: 1.410k
  • Phí 12 tháng: 2.730k
  • Phí 24 tháng: 5.280k
  • Phí 36 tháng: 7.650k
  • Giá chưa tính 10% VAT
  • VPS này chỉ chạy Linux. Chúng tôi cài đặt HĐH Linux cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A2

  550,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 2 Cores
  • RAM: 4GB+2GB(KM)
  • HDD: 40GB SSD
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux | Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin | Windows
  • Phí 03 tháng: 1.617k
  • Phí 06 tháng: 3.102k
  • Phí 12 tháng: 6.006k
  • Phí 24 tháng: 11.616k
  • Phí 36 tháng: 16.830k
  • Giá chưa tính 10% VAT
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A3

  1,250,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 4 Cores
  • RAM: 8GB+1GB(KM)
  • HDD: 64GB SSD
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux | Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin | Windows
  • Phí 03 tháng: 3.675k
  • Phí 06 tháng: 7.050k
  • Phí 12 tháng: 13.650k
  • Phí 24 tháng : 26.400k
  • Phí 36 tháng : 38.250k
  • Giá chưa tính 10% VAT
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A4

  2,850,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 8 Cores
  • RAM: 16B + 2GB (KM)
  • HDD: 120GB SSD
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux | Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin | Windows
  • Phí 03 tháng: 8.379k
  • Phí 6 tháng: 16.074k
  • Phí 12 tháng: 31.122k
  • Phí 24 tháng: 60.192k
  • Phí 36 tháng: 87.210k
  • Giá chưa tính 10%VAT
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA