Home » VPS Linux | VPS Windows

VPS Linux | VPS Windows

  VPS A1

  200,000đ/tháng

  VPS giá rẻ | VPS Linux

  • CPU: 1 Cores
  • RAM: 512 MB
  • HDD: 10GB [SAS]
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux | Windowns
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin
  • Phí 6 tháng : 1.100k
  • Phí 12 tháng : 2.000k
  • Phí 24 tháng : 3.500k
  • Giá chưa tính 10% VAT
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A2

  380,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 1 Cores
  • RAM: 2048 MB
  • HDD: 20GB [SAS]
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux | Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin
  • Phí 6 tháng : 2.100k
  • Phí 12 tháng : 4.000k
  • Phí 24 tháng : 7.500k
  • Giá chưa tính 10% VAT
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A3

  720,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 2 Cores
  • RAM: 2048MB
  • HDD: 30GB [SAS]
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux | Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin
  • Phí 6 tháng : 4.100k
  • Phí 12 tháng : 8.000k
  • Phí 24 tháng : 15.000k
  • Giá chưa tính 10% VAT
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A4

  1,150,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 4 Cores
  • RAM: 4096MB
  • HDD: 45GB [SAS]
  • Bandwidth: Unlimited
  • HĐH: Linux | Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Directadmin
  • Phí 6 tháng : 6.100k
  • Phí 12 tháng : 12.000k
  • Phí 24 tháng : 23.000k
  • Giá chưa tính 10%VAT
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA