Home » VPS Linux | VPS Windows

VPS Linux | VPS Windows

  VPS A1

  200,000đ/tháng

  VPS giá rẻ | VPS Linux

  • CPU: 1 Cores
  • RAM: 1024 MB
  • HDD: 20GB [SSD Cloud]
  • Bandwidth: Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa: LXC
  • Hệ điều hành: Linux
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Miễn phí Directadmin
  • Phí 6 tháng : 1.200k
  • Phí 12 tháng : 2.400k
  • Phí 24 tháng : 4.800k
  • Phí 36 tháng : 7.200k
  • % VAT: 10%
  • Ghi chú: Gói này chỉ dùng cho Linux

  ĐẶT MUA

  VPS A2

  250,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 1 Cores
  • RAM: 2048 MB
  • HDD: 30GB [SSD Cloud]
  • Bandwidth: Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa: LXC/KVM
  • Hệ điều hành: Linux/Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Miễn phí Directadmin
  • HĐH: Win2008R2/2012R2
  • Phí 6 tháng : 1.500k
  • Phí 12 tháng : 3.000k
  • Phí 24 tháng : 6.000k
  • Phí 36 tháng : 9.000k
  • % VAT: 10%
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HĐH cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A3

  400,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 2 Cores
  • RAM: 2048MB
  • HDD: 45GB [SSD Cloud]
  • Bandwidth: Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa: LXC/KVM
  • Hệ điều hành: Linux/Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Miễn phí Directadmin
  • HĐH: Win2008R2/2012R2
  • Phí 6 tháng : 2.400k
  • Phí 12 tháng : 4.800k
  • Phí 24 tháng : 9.600k
  • Phí 36 tháng : 14.400k
  • % VAT: 10%
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HDH cho quý khách

  ĐẶT MUA

  VPS A4

  550,000đ/tháng

  VPS Linux | VPS Windows

  • CPU: 4 Cores
  • RAM: 4096MB
  • HDD: 75GB [SSD Cloud]
  • Bandwidth: Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa: LXC/KVM
  • Hệ điều hành: Linux/Windows
  • Backup: Hàng tuần
  • Panel: Miễn phí Directadmin
  • HĐH: Win2008R2/2012R2
  • Phí 6 tháng : 3.300k
  • Phí 12 tháng : 6.600k
  • Phí 24 tháng : 13.200k
  • Phí 36 tháng : 19.800k
  • % VAT: 10%
  • Vui lòng ghi chú Linux hoặc Windows khi mua. Để chúng tôi cài đặt HDH cho quý khách

  ĐẶT MUA